اثر حرارت بر لیزر برش دهنده فولاد

کد خبر : #943
تاریخ انتشار : ۲ آبان, ۱۳۹۶
تعداد بازدید کننده : 206
ارسال به دوستان

برش لیزری فولاد

 اثر حرارت بر برش لیزری فولاد

کنترل موثر روی پروسه های لیزر برش دهنده در ارتباطی نزدیک با دانش اثرات حرارتی در مورد سطح برش دهنده و محیط اطراف آن است.مانند دیگر پروسه های ماشینی کردن با استفاده از چگالی های پر قدرت،درپروسه های برش با لیزر هم این نکته مهم است که روی پدیده ی حرارت در ماده ای که روی آن مشغول کار هستید نظارت داشته باشید و این به دلیل حرارت ورودی است.
در پروسه های برش با لیزر که در آن اکسیژن به عنوان گاز کمکی وجود دارد انرژی برش دهنده ترکیبی از انرژی پرتوی لیزر و انرژی واکنش های حرارت زای حادث شده در سطح برش دهنده است.حضور اکسیژن در پروسه،کارآمدی برش را افزایش می دهد ولی عاملی برای پروسه های فیزیکی اضافی در سطح برش دهنده می شود که تحلیل های جزئی تر پدیده ی برش را مشکل تر می سازد.هدف این مقاله تحلیل انتشار اشعه های مادون قرمز از سطح برش دهنده با یک فوتو دیود و تحلیل عددی سیگنال های دما و بهینه کردن پروسه ی برش لیزری بر اساس سرعت برش بحرانی است.سیگنال دمایی اشعه ی مادون قرمز اندازه گیری شده در پایه ی درجه بندی و کالیبراسیون به دمایی تبدیل می شود که مربوط به لایه ی سطح برش است.

برش لیزری فولاد

اثر دما بر سطح برش دهنده لیزری

بر پایه ی نتایج آزمایشگاهی،ثابت شده که تاثیرات دما در سطح برش لیزری فولاد به طور قطعی کیفیت برش را تحت تاثیر قرار می دهد.در نهایت،فاکتور تحلیل برای ایجاد ارتباط عددی بین متغیرهای سیستم لیزر،متغیرهای پروسه ی برش و مشخصات هندسی برش استفاده می شود.

دستگاه لیزر برش و حکاکی

دستگاه لیزر حکاکی 
 دستگاه برش لیزری 

“ اثر حرارت بر لیزر برش دهنده فولاد”