خدمات لیزرست

خدمات دستگاه لیزر

خدمات دستگاه لیزر

شرکت لیزرست افتخار دارد تا خدمات متنوعی در زمینه ماشین لیزر و نیازمندی های آن ارائه دهد . این خدمات در دسته بندی های زیر قرار میگیرد.

خدمات برش لیزری

این خدمات میتواند در دو دسته بندی کلی قرار گیرد

خدمات برش لیزری فلزات

خدمات برش لیزری غیر فلزات

خدمات حکاکی لیرزی

این خدمات مرتبط با حکاکی لیزر بوده و در دو دسته بندی کلی قرار میگیرند.خدمات این دسته متقاضیان زیادی داشته و به دلیل تنوع کاربرد میتواند از دستگاه های لیزر متفاوتی بهره گیرد و بیشترین گستردگی دستگاه ها در این دسته قرار میگیرد .

خدمات حکاکی لیزری فلزات

خدمات حکاکی لیزری غیر فلزات

خدمات پرداختکاری فلزات

این نوع سرویس ها در سرویس های تکمیلی مجموعه لیزرست قرار میگیرد. پرداختکاری فلزات میتواند  فعالیتی با ریسک بالا تلقی گردد، البته بهره گیری این مجموعه از دستگاه های مدرن و با بالاترین بازدهی میزان ریسک پذیری  پرداختکاری فلزات را به میزان زیادی کاهش داده است .

خدمات تعمیرات دستگاه لیزر 

عموما یکی از مشکلات مهم و عدیده ای که شرکت ها و کارخانجات بهره گیرنده از دستگاه های لیزر تعمیرات دستگاه های لیزر و نگه داری این دستگاه هاست . باید بدانید که لیزرست به پشتوانه دانش علمی و با بهره گیری از مجرب ترین متخصصان حوزه ماشین لیز این تعهد را به شما میدهد که پس از تعمیرات دستگاه لیزر شما، به شرط صحت عملکرد دستگاه ، آن را تحویل دهد.